Младши посланици на Европейския съюз

Участие на младшите посланици на ЕП от СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“ – Русе в Регионалната среща за училища посланици в град Варна

На 19 януари 2024 г. младшите посланици на ЕП от СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“ – Русе , участваха в Регионалната среща за училища посланици от Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен, която се проведе в актовата зала на Първа езикова гимназия, гр. Варна. Учениците ни се включиха в интерактивни занимания и творчески работилници, посветени на политиките на ЕС и съвременните предизвикателства пред Европа. Всяка от работните групи имаше определена тема, която презентира на форума. Посланиците изказаха своите становища по всяка от шестте теми, а крайния резултат от работата си представиха пред аудиторията. Нашият екип беше модератор на група, която обсъди въпроси, свързани с Изкуственият интелект в полза и опасност на човека; Политика на ЕС. Учениците имаха възможност да разговарят с евродепутата Емил Радев (ЕНП) по всякакви теми, свързани с дейността на ЕП, присъединяването на страната ни към Шенген, влизането в еврозоната, фалшивите новини и предстоящите евроизбори.

На 4 януари 2024 г СУ по европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“ Русе беше домакин на дискусия, част от европейската инициатива „Завръщане в училище“ . За нас, посланиците на ЕП, беше чест да приемем гостуването на  г-н Огнян Златев, съветник в Европейската комисия в Брюксел. С проведената дискусия се акцентира върху ролята ни като активно гражданско общество зареализиране на принципите за сигурна и стабилна Европа, предстоящите европейскиизбори през 2024 година, медийната грамотност в условия на военни конфликти като Украйна и Близкия Изток и доброволчеството.Благодарим на г-н Златев за вълнуващата среща, позитивния заряд и за това, че мотивирамлади хора към размисъл и активност.

СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ отбеляза Международния ден на правата на човека.

 На 11.12.23 г. СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ отбеляза Международния ден на праватана човека, като специален гост на събитието беше съдия Явор Влахов. В своята лекция той разгледа историческото развитие, факторите и мотивите за приеманетона  правни документи за защита на определени човешки ценности на международно ниво. Представи правната рамка, започваща с приемането на Всеобщата декларация за правата начовека от Общото събрание на ООН на 10 декември 1948 г. и продължи с Европейската конвенция за правата на човека, Конституцията на Република България, Закона за закрила надетето, НПК и ГПК, като подчерта, че множество права се защитават и от други закони.Явор Влахов запозна посланиците на ЕП и техните съученици с фундаментални права като –право на живот, свобода на придвижване и изразяване, забрана за дискриминация, забрана заизтезания, право на личен и семеен живот, равенство пред закона, право на ефективна правназащита и достъп до съдебна система и др.

На 17.11.2023 г. младшите и старшите посланици на ЕП от СУЕЕ „Свети Константин-КирилФилософ“ – Русе участваха в онлайн среща с ученици от Хърватска, Румъния и Гърция,с коитозаедно участват в eTwinning проект Vote4Democracy Ambassadors. По време на срещата се представиха избраното лого и мото на проекта, обсъдиха се резултатитеот анкетата за ЕП, която посланиците бяха направили по-рано, след което посланици от всичкиучилища говориха и представиха презентации по теми като: История на ЕС, Човешки права в ЕС,Символи и ценности на ЕС, Общ пазар и страни-членки на Шенген, институции на ЕС, избори за ЕП,гражданско образование, образование по екология и други. Младшите посланици набелязаха поредица от инициативи, посветени на изборите заЕвропарламент през 2024 г. Посланиците дискутираха по актуални въпроси относно изборитEuropean Elections 2024 .

Младшите посланици на ЕП от СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“ – Русе запознаха своите съученици какви заплахи за сигурността се крият в интернет пространството. Обърнаха внимание на рисковете от кибератаки и  как да се използват онлайн технологиите, за да се осигури по-безопасно интернет изживяване.

Първоначално бе предоставен ресурс по темата: Презентация, видео материал, а в последствие се породи и дискусия – трябва ли да бъдем подозрителни, можем ли да се окажем в позиция на   мишени и как да разпознаваме потенциалните рискове. Младшите посланици на ЕП от СУEE, Русе се включиха в „Игра на новини“

Младшите посланици на ЕП от СУ за европейски езици взеха участие в инициатива на ЕВРОПАДИРЕКТНО Русе на тема „Дезинформацията и фалшивите новини“. На 24 октомври в Регионална библиотека Любен Каравелов, с партньорството на кореспондентския пункт на БНР в Русе бе представена новата настолна игра „Игра на новини“. Тя съдържа 67 карти сновини и QR код, водещ до страницата за проверка на факти на Националното Радио. Ученици от четири русенски училища - СУЕЕ, МГ, АЕГ и СУПНЕ разпознаваха истинността наразлични факти. Осъзнаха, че  фалшивите новини често се обръщат към емоциите иинстинктите ни. Предлагаха решения  как да се противопоставим на потока от дезинформация.Показаха познание колко е важно  да се проверява фактическото съдържание на даденапубликация, да бъдем внимателни  и критични.

Младшите посланици на ЕП в СУ за европейски езици бяха част от инициативата на Русенския университет „Европейската нощ на учените“

На 29 септември 2023 г. младшите посланици на ЕП в СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“, гр. Русе взеха участие в инициативата на Русенския университет, свързана с отбелязването на Европейската нощ на учените под мотото „Заедно за зелена и дигитална Европа“.

Екипът от наши ученици: Светослав Матев, Виктория Димитрова, Виктория-София Атанасова и Виктор Стоянов се включиха в ученически дебати на тема: „Европа разчита на вас“. Заедно с ученици на Английска езикова гимназия и Математическа гимназия представиха своето виждане за това как един млад човек може да бъде най-полезен в област, която го интересува.

Учениците от СУЕЕ показаха пред аудиторията как образованието може да се разбира като възможност и да бъде приоритет на младото поколение. Те разгледаха изкуството като средство за формиране на емоционалност, мнение и позиция у човека. Обърнаха внимание на негатива от липсата на млада публика в театралните салони, но заедно с това посочиха и решение. Друга интересна тема, която представиха нашите дебатьори бе как се развива интелектът на  младите хора чрез класическата музика. Добре подредените тонове на пианото предизвикват емоции, които са уникални за това изкуство. Изразиха също отношението си към фолклора и заявиха своето убеждение, че без вчера няма да има утре.

С великата мисъл на известния драматург Бертолт Брехт: „Никой няма да пита какво е било времето, а всеки ще пита защо са мълчали поетите му“ нашите ученици призоваха гостите на cъбитието да бъдат поети на времето, което градят, и да създават свят, достоен да бъде описан в поезия и запомнен!

Да говорим! Да живеем! Да бъдем!  Да сме!

Посланиците на ЕП в СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ отбелязаха Европейския ден на езиците – 26 септември

26 септември е обявен за Европейски ден на езиците през 2001 г. по инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия. Целта на празника е да насърчи хората от всички възрасти да изучават чужди езици и да повиши осведомеността за езиковото многообразие в Европа.

На самия празник учениците имаха възможност да разговорят лично с носители на езика и дa  научат и упражнят нови думи и изрази на езиците, които се изучават в училище. Включиха се в разговори, забавни игри и най-активните получиха награди. Взеха участие в традиционната онлайн игра "Открий богатството на европейските езици". Младшите посланици изработиха кратък 30-секунден видеоклип, популяризиращ езиците за видео предизвикателство „Ние обичаме езиците“. Видеоклиповете включват обяснение защо даден език е интересен. По-малките ученици, организирани от младшите посланици, създадоха свои собствени пощенски картички, рисуваха и написаха своите послания за правата на децата.