Нашите дейности

ТЕМА: „Правата на детето“ – НОЕМВРИ 2021 г. – проведено на 10 декември 2021 г.

Преди малко повече от 30 години светът даде важно обещание на децата – да направим всичко, за да защитим и утвърдим техните права – да живеят и да растат, да учат, да бъде чут гласът им и да достигнат пълния си потенциал. На 20 ноември се отбелязва годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. Конвенцията е първият юридически обвързващ международен документ, който утвърждава човешките права на всички деца. В България тя е в сила от юни 1991 г. и е част от вътрешното право.

УНИЦЕФ насърчи хората в целия свят да подпишат онлайн петиция, която призовава световните лидери да се ангажират за правата на всяко дете сега и за бъдещите поколения, така че децата да ходят на училище, да са в безопасност и да достигнат пълния си потенциал.

Младшите посланици проведоха занятие на тема: „Правата на детето“. Целта на заданието е да се разбере разликата между нужди и права на децата. Доколкото нуждите са свързани с конкретни житейски потребности, а правата са насрещни на тях и нормативно закрепени в международен договор от най-висок ранг, какъвто е Конвенцията на ООН за правата на детето.

Разгледани бяха следните материали:

Конвенция на ООН за правата на детето https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/files/2018-09/CRC_bg.pdf

Адаптирана версия на конвенцията за правата на детето https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/files/201809/CRC_ChildFriendly_2017_0.pdf

Карта с правата на детето

Работен лист № 1 – Разлика между нужди и права

Следващият ни час се проведе дискусия върху следните въпроси :

• В достатъчна степен ли са гарантирани и защитени правата на децата със специални потребности в България?

• В достатъчна степен ли са гарантирани и защитени правата на децата в България?

Бяха обособени две групи с оглед на формирането на две различни позиции и гледни точки по поставените въпроси с излагане на съответните тези и аргументация и търсенето на дебат по проблема.


НОЕМВРИ 2021 г. – ИЗБОР НА МЛАДШИ ПОСЛАНИЦИ

Първоначално бе представена Програмата пред ученици от 9, 10 и 11 клас в СУЕЕ в ЧК от старшите посланици. Учениците, които проявиха интерес се включиха в първата среща на младшите посланици. Всеки един от учениците се представи пред групата и сподели своите очаквания. Бяха избрани 12 младши посланици.

Среща на 26.11.2021 г.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, в изпълнение на изискванията за безопасните условия на работа , срещата с младшите посланици се проведе онлайн. Набелязаха се първите задачи: Определиха се правилата за работа и програмата на групата младши посланици. Взеха се решения относно гласуването и определянето на главен посланик на седмицата. Правилата и програмата се подложиха на гласуване и всички единодушно стигнаха до заключение решенията да се вземат с мнозинство, но всяко едно предложение да бъде взето под внимание.

Основните точки на програмата включват взаимно уважение, изслушване, свобода за изразяване на всеки в групата при спазване на правила за толерантност и другарско отношение, подкрепа и сериозно отношение при изпълнение на поставените задачи. Главният посланик на седмицата да работи по определена тема на ротационен принцип.

Предложиха се идеи и начин за избор на Лого на проекта.

Среща на 03.12 .2021 г

Направи се конкурс за лого и се прие това, което събра най-голям брой гласове.

Беше избран окончателният вариант на логото. Приеха се Правилата за работа в групата.

Направен бе информационен кът – физически и виртуален, които периодично се обновяват.

Създаден беше и уебсайт."


Нашето лого на проекта.

ТЕМА: „Историята на ЕС“, „Разширяване на ЕС“ – 17 декември 2021 г.

На 17 декември 2021 г. ., на проведена среща на младшите посланици, старшите посланици запознаха учениците с темите: „Историята на ЕС“, „Разширяване на ЕС“. Учениците са запознати със значението на ЕС в техния живот/тяхното ежедневие и научават някои основни факти за Европейския съюз.

Заниманието продължава с онлайн викторина с 12 въпроса с избор от няколко отговора - с онлайн инструмента Kahoot. Играта удовлетворява стремежа на учениците да научат повече за Европейския съюз забавлявайки се.

Старшите посланици предоставиха на младшите посланици на ЕП ресурси, които те използваха в своите класове в ЧК. По този начин - ученици обучават ученици, представят своите познания за ЕС. Използват презентацията, за да дадат повече обща информация за контекста на историята на Европейския съюз.

Целта на тази игра е да се стимулира любопитството на учениците да разберат кои държави са членки на Европейския съюз.

В края на занятието учениците имат знания за:

Кои държави са членки на ЕС и различните присъединявания.


Коледа в страните от ЕС

Kоледа в страните от Европейския съюз

ТЕМА: „ Коледа в Европа“ – 21.12.2021 г.

По случай наближаването на най – светлият Християнски празник – Коледа – символ на ново начало и надежда за по – добър живот, младшите посланици на ЕП на СУЕЕ „Свети Константин – Кирил Философ“ – Русе подготвиха презентация на тема: „ Коледа в Европа“ и дигитален кът с материали и пожелания за весели празници на езиците на страните, членки на ЕС.

Пожеланията бяха адресирани до учениците, учителите на СУЕЕ, базирайки се на традицията, според която се вярва, че в нощта срещу Коледа небето се отваря и се изпълняват най-съкровените желания. Това е времето, в което може да поискате нещо от сърце и да го получите.


ТЕМА: „Ценностите на ЕС“ – 07.01.2022 г

На 07 януари 2022 г., на проведена среща на младшите посланици, старшите посланици запознаха учениците с темата: „Ценностите на ЕС“. Първоначално им бе предоставен ресурс по темата: Презентация, видео материал. След като се запознаха с тези ценности, учениците подходиха критично

за тях с помощта на индивидуално упражнение. Те развиха допълнително своите

демократични умения чрез упражнение за дебатиране с останалите в групата, а в последствие всеки от посланиците сподели какво си пожелава през Новата година.

Дискусията се разви около ценностите:

ТОЛЕРАНТНОСТ / ПЛУРАЛИЗЪМ:

„Носенето на религиозни символи, като например кръст или забрадка, трябва да бъде

позволено в училище и на работното място.“

ПРИНЦИПИ НА ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА/ПРАВОСЪДИЕ

„Терористите имат право на справедлив съдебен процес с подходяща защита.“

На снимката в презентацията е изобразен добре познатият в Европа случай на Андерш

Брейвик, норвежки крайнодесен терорист, извършил нападенията в Норвегия през

2011 г. На 22 юли 2011 г. той уби осем души в Осло, след което застреля 69 младежи на

летен лагер на остров Ютьоя. През август 2012 г. той беше осъден за масово убийство и

тероризъм.

Провокира се дискусия за това дали хората като него – които очевидно са участвали в масови убийства – трябва да запазват правото си не само на справедлив съдебен процес, но и на защита.

Придобитите умения в края на часа са:

- Учениците развиват собствено мнение за ценностите на Европейския съюз.

- Учениците тренират своите умения за дебатиране.


ТЕМА: „МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ“ - на 14 януари 2022 г.

На 14 януари 2022 г. на проведена среща на младшите посланици старшите посланици запознаха учениците с актуалната тема: „Медийна грамотност“. Първоначално им бе предоставен ресурс по темата: Презентация, видео материал, а в последствие се породи и дискусия – трябва ли да бъдем подозрителни към различните източници на информация и как да разпознаваме потенциалното манипулативно съдържание.

Целта на урока е да идентифицирате потенциално манипулативно съдържание и обсъждане на начина, по който можете да избегнете въвличането в дезинформацията. Той също така ще повиши осведомеността ви относно уязвимостта въз основа на начина, по който да употребявате новините, и на начина, по който изразявате собствените си становища.Направени заключения: Всички ние можем да се окажем в позиция на мишени, спрямо опити за оказване на влияние. Вероятно повечето от нас познават това явление, но да не проявяваме необходимата бдителност. Проверката на фактите е най-мощният инструмент, който можем да използваме, за да разберем какво е вярно, но отнема много време, което прави невъзможно да проверим всички новини. Тайната е да знаем кога да бъдем подозрителни.

Наученото бе представено от младшите посланици в ЧК в седмите класове в следващата седмица. Така по-малките ученици получиха знания за:

- Какво е дезинформацията и основните причини за нея?

- Техники за проверка на фактите.

- Конкретни примери за мерки на ЕС срещу дезинформацията.

Дискусия: „Един журналист трябва да бъде наказан, когато напише фалшива новина.“


ТЕМА: Пътят на България към еврозоната

На 25 февруари 2022 г. на проведена среща на младшите посланици старшите посланици запознаха учениците с актуалната тема: „Пътят на България към еврозоната“. Първоначално им бе предоставен ресурс по темата: Презентация, а в последствие се породи и дискусия – трябва ли да бъдем подозрителни към предимствата при въвеждане на общата европейска парична единица.


„Демокрация и франкофония”

На 11 март се състоя час на тема „Демокрация и франкофония”.

Наш гост беше господин Амалрик Изели - стажант-лектор по френски език в СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, гр. Русе.

Господин Изели paзĸaзa зa тpaдициитe на страната си – Франция.

Той подчерта, че Бългapия e 40-тa cтpaнa, ĸoятo cтaвa чacт oт мeждyнapoднaтa oбщнocт нa фpaнĸoфoнcĸитe cтpaни, вĸлючвaщa Фpaнция, Бeлгия, Kaнaдa, Швeйцapия, Ливaн и дpуги страни. 🥐


Световният ден на франкофонията е празник и на франкофонските ценности – мир, демокрация, права на човека, толерантност, солидарност, езиково и културно

многообразие.


Днес 75 държави и повече от 890 милиона граждани на света от всичките му краища честват деня на Франкофонията, давайки си сметка за убединителната им сила в името на една нова култура, на отговорност към съдбата на човечеството и на планетата.


След интересната презентация учениците се включиха в игра и показаха своите познания за Франция и ЕС.


На гости на Общинския съвет и среща с председателя и кмета на гр. Русе

На 24.03.2022 г. , следвайки програмата си от предвидени дейности, Младшите и Старшите посланици на Европейския парламент от СУЕЕ „Свети Константин – Кирил Философ“ посетиха Община Русе . Срещнаха се с Кмета на града господин Пенчо Милков, Председателя на Общинския съвет Русе – господин Иво Пазарджиев .

Основната идея е учениците да се запознаят с работата на местната власт и да видят отблизо как се взимат решения, свързани с развитието на града, както и да бъде показано как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

Учениците се запознаха с работата на Председателя на Общинския съвет и Кмета на града, както и с дейността на Общинския съвет. Обсъдиха европейското бъдеще на общината, възможностите за развитие на младите хора в Русе.

Интерес за Младшите посланици представляваха въпросите, свързани с проблемите на града, перспективите за обучение и реализация в гр. Русе, както и взаимодействието между институциите на територията на общината.

Г-н Милков и г- н Пазарджиев отговориха на всички поставени въпроси и призова младите хора към активна гражданска позиция по въпроси, свързани както с развитието на общината, така и с развитието на страната.

Председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев се обърна към младежите с апел да останат в Русе и да направят опит да се развият имено в родния си град, защото обществото има нужда от интелигентни, находчиви и млади хора. Пазарджиев добави, че се надява скоро да вижда своите гости по коридорите на общинска администрация, защото в тях е надеждата за бъдещо развитие на града.


Председател на Общинския съвет - г-н Иво Пазарджиев

Среща на младшите и старите посланици на СУЕЕ със представители от Бюрото на Европейския парламент в България

На 29.03.2022г. младшите и старшите посланици от СУЕЕ „ Св. Константин-Кирил Философ“ – Русе, се срещнаха с представители на Бюрото на Европейския парламент в България.

В началото на срещата младшите посланици разказаха и споделиха впечатления от досегашната си работа и активности по Програмата за училища посланици на ЕП. Акцент беше поставен на последната им среща с Кмета и Председателя на Общински съвет-Русе и присъствието им на заседание на Общинския съвет като първо от поредица посещения на различни институции в града.

Във втората част на срещата, представителите на Бюрото на ЕП в България запознаха младшите посланици с различни инициативи и програми на ЕС, платформата „Заедно за ЕС“ и други полезни връзки относно програмите на ЕС.

Благодарим на Теодор Стойчев, Таня Чунтова, Жени Колева, Магдалена Парапанова и Александър Янев за полезната информация и споделените впечатления от нашата работа по Програмата.

Среща в СУ за европейски езици по програмата „Училище посланик на Европейския парламент“

На 13 април д-р Красимира Василева, председател на Националната асоциация на българските европейски клубове (НАБЕК) посети СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – Русе във връзка с участието на училището в Програмата „Училище посланик на Европейския парламент“.

Тя се срещна и разговаря с младшите посланици на Европейския парламент, с Мария Накова и Магдалена Бешковастарши посланици на ЕП и с Биляна Илиева – заместник-директор в СУЕЕ „Св. Константин- Кирил Философ“ – Русе.

Д-р Василева разгледа европейския кът в училището. На състоялата се среща младшите посланици на ЕП споделиха своите дейности и впечатления от участието си в инициативата. Според младежите програмата е изключително полезна, защото освен повече знания за ЕС, придобиват и усъвършенстват различни умения: работа в екип, вземане на решения, презентиране пред разнообразна аудитория, лидерство, комуникация, ангажираност с отговорности, сътрудничество, способност да правят информиран избор между различни възможности.

Младшите посланици коментираха, че са разпознаваеми сред своите съученици, пред които са популяризирали наученото в групата. Те разказаха за креативните часове на класа, които са провели, за оформянето на физически и дигитален информационен кът, за създаването на Google сайт за целите на програмата, включващ няколко рубрики. С особено вълнение споделиха за срещата си с представители на местната власт. Коментираха практическата стойност на Помагалото и предоставените материали за ЕС.

Д-р Василева разговаря с всеки един от младшите посланици и изрази добрите си впечатления от разнообразните им изявиAнкета за 9-ти май

Нашето училище има за цел да изгражда свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смисъла на живота си, притежаващи знания и умения. Младшите посланици на ЕП към СУЕЕ „Свети Константин – Кирил Философ“ бихме искали да обмислим как да подобрим училищната среда, грижейки се за класната стая и училищната среда. Промяната в пространството би могло да насърчи сътрудничеството помежду ни: Ръководство, учители и ученици . Не е задължително такива промени в учебната среда да бъдат скъпи, но те могат да са много ефективни. Изследванията показват, че учебната среда може да повлияе на напредъка на учениците с до 16% през учебната година.

Ето защо ние – младшите посланици на ЕП към СУЕЕ „Свети Константин – Кирил Философ“ предлагаме на Вашето внимание Анкета, която бихме искали да попълните в срок до 5 май.


docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMc8QtanlKSNNWHOfcqzlmlix0b7bO1AsOV4c2QxnZjvk-JQ/viewform


Подготовка за честването на 9 май - Денят на Европа

Във връзка с отбелязването на 9 май – Денят на Европа младшите посланици ще се включат в редица дейности:

1. Изготвяне и анализ на Анкета - как да подобрим училищната среда, грижейки се за класната стая и училищното пространство.

Тази дейност би могла да насърчи сътрудничеството помежду ни: ръководство, учители и ученици.

2. По инициатива и изработен на проект „Зелено училище“ на младшия посланик Виктория Димитрова от девети клас в СУЕЕ „Свети Константин – Кирил Философ“ младшите посланици доразвиват идеята и поеха ангажимент за нейното реализиране.

3. Включването на младшите посланици в Деня на самоуправление на училището.

3.1. В ролята си на ръководство на СУЕЕ ще представят на титулярите проекта „Зелено училище“ и ще предложат включване на Гимназията в него.

3.2. Ще представят резултатите от анализа на проведената анкета за подобряване на училищната среда.

3.3. Ще обявят конкурс за най-чистата класна стая и ще бъдат жури в него.

3.4. Ще връчат наградите във вътрешен училищен конкурс по повод 300 години от рождението на Паисий Хилендарски на МО - ОНГО за творчество „Смисълът и ползата от историята – 260 години след написването на „История славянобългарска“ за ученици от V до XII клас на СУЕЕ Русе.

4. Младшите посланици на ЕП в СУЕЕ „Свети Константин – Кирил Философ“ ще се включат в инициатива на Европа Директно Русе и Сдружение Европейски пространства - граждански диалог на тема: Бъдещето на Европа: Дунав - срещу течението. А къде е Украйна? - на 13 май, петък, в Екомузей с аквариум, Русе от 10:30 часа.Нашето училище изгражда общност, която споделя основните ценности на ЕС и се стреми да създаде атмосфера на сътрудничество и колективност. Изгражда уверени млади хора с умения за учене и развитие, с принос към обществото.


Посещение на Младшите посланици на ЕП от СУЕЕ „Свети Константин – Кирил Философ“ в Районен съд Русе

На 04.05.2022 г. , следвайки програмата си от предвидени дейности, Младшите и Старшите посланици на Европейския парламент от СУЕЕ „Свети Константин – Кирил Философ“ посетиха Районен съд Русе .

Срещнаха се и разговаряха със съдия Явор Влахов и съдия Кристиан Гюрчев.

Посещението премина в запознаване на младежите със съдебната зала, с участниците в гражданския, респ. наказателен процес, с изясняване на ролята на съдията, прокурора, следователя и адвоката.

На учениците бе представена информация за основни правни понятия, за структурата на съдебната власт и нейното функциониране, както и за основните права и задължения на гражданите.

Целта е повишаване на правната грамотност и степента на доверие към съдебната власт, както и запознаване с работата на Съда .

С интерес младшите посланици изслушаха съдия Явор Влахов и съдия Кристиан Гюрчев и им зададоха своите въпроси.


Ученици от СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ бяха домакин на среща с Ирина Стоянова представител на Европа Директно в Русe

На 05.05.2022 г. , според предвидените дейности от програмата за отбелязване на седмицата на Европа, Младшите и Старшите посланици на Европейския парламент от СУЕЕ „Свети Константин – Кирил Философ“ се срещнаха с Ирина Стоянова, представител на Европа Директно в Русе.

Европа Директно в Русе е член на мрежата Европа Директно в България, която от своя страна е част от група центрове Europe Direct, разположени в цяла Европа.

Госпожа Стоянова отбеляза, че благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Прикани младшите посланици да задават въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включат в мероприятия за бъдещето на ЕС. Поговори за правата на гражданите в Европейския съюз. За възможностите за работа и обучение, за финансиране и развитие.

Направи разяснение за предстоящите инициативи посветени на седмицата на Европа.

„Световният мир не може да бъде запазен без съзидателни усилия, пропорционални на опасностите, които го грозят.“ С тези думи френският външен министър Роберт Шуман прави „първа стъпка към Европейска федерация“.

Нека заедно отпразнуваме 9 май – символ на мира, обединението и новото начало.

Днес обаче ЕС е изправен и пред поредица от кризи и предизвикателства, а мирът, стоящ в основата на създаването на ЕС, е застрашен. Мащабът на тази ситуация изисква глобален отговор – днес е моментът да бъдем единни повече от всякога и да покажем истинският смисъл на европейската солидарност.

Ирина Стоянова в качеството си на представител на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Русе покани посланиците да вземат участие в събитие с формат граждански диалог: Бъдещето на Европа: Дунав – срещу течението. А къде е Украйна? на 13 май, петък, в Екомузей с аквариум. Събитието се провежда с любезното домакинство на Регионален исторически музей Русе и с медийното партньорство на Арена Медиа.

Ще участват г-н Огнян Златев, представител на Европейската комисия, ръководител на представителството на ЕК в Хърватска сега, а преди – на представителството на ЕК в България; проф. Николай Ненов, учен и преподавател по етнология; отец Стефан Стефанов – свещеник от русенския храм „Св. Николай Чудотворец“, духовник с активни граждански позиции.

Ирина Стоянова поясни: „Целта на събитието е да обменим актуални гледни точки и позиции по темата за бъдещето на Европа в контекста Конференцията за бъдещето на Европа и войната в Украйна, както и по време на Европейската година на младежта 2022.“

Вълнуваща беше дискусията с младшите посланици, относно различни европейски инициативи и събития. Положи се началото на добро партньорство.


Послание на младшите посланици на ЕП в СУЕЕ „СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ“ РУСЕ в чест на Деня на Европа

Днес 09 май празнуваме Деня на Европа, датата, на която френският външен министър Робер Шуман прочита историческата декларация за обединение в Европа.

През 1985г. ръководителите на страните от ЕС на свое заседание в Милано, решават 9 май да бъде честван като Ден на Европа. От тогава до днес 9 май символизира стремежа към единство, мир, просперитет и обединение на европейските народи.

Мирна, просперираща и стабилна Европа - това са идеите на основатели на ЕС.

България отстоява ценностите на ЕС за свобода, равенство, достойнство, демокрация, солидарност и върховенство на закона.

С „Честит Ден на Европа!” на български, френски, английски, немски и испански език младшите посланици поздравиха своите съученици и учители.

Младшите посланици се включиха в Деня на Самоуправлението.

В подготовка за отбелязване на Деня на Самоуправлението посланиците съставиха анкета, която предоставиха на своите съученици от VIII до XI клас. Целта е как да се подобри училищната среда, грижейки се за класната стая и училищното пространство. Тази дейност би могла да насърчи сътрудничеството между ръководство, учители и ученици . След направеното проучване и анализ, получените резултати бяха представени на госпожа Добромира Николова, директор на СУ за европейски езици ,,Св. Константин-Кирил Философ" гр. Русе.

В ролята си на ръководство на СУЕЕ те представиха на титулярите проекта „Зелена гимназия“ и предложиха включване на Гимназията в него.

По инициатива и изработен от младшия посланик Виктория Димитрова от девети клас в СУЕЕ „Свети Константин – Кирил Философ“ проект „Зелена гимназия“ младшите посланици доразвиха идеята и поеха ангажимент за нейното реализиране.

Целта и задачата на предлагания проект ,,Проект Зелена гимназия" е: нашето училище СУ за европейски езици ,,Св. Константин-Кирил Философ" гр. Русе да заяви своето място в световната борба за съхраняване на природата и подобряване качеството на живот на нашата планета. Да придобием знания; амбиция; умения и навици за опазване на околната среда. Да възпитаме у себе си критично отношение и нетърпимост към хората нехаещи за последствията от пагубната им, зловредна немарливост, водеща до унищожаване на екосистемата и равновесието в природата.

Инициираха и провеждане на конкурс за най-чистата класна стая, в който те ще бъдат негово жури.

В седмицата посветена на Европа младшите посланици Младшите посланици на ЕП в СУЕЕ „Свети Константин – Кирил Философ“ ще се включат в инициатива на Европа Директно Русе и Сдружение Европейски пространства - граждански диалог на тема: Бъдещето на Европа: Дунав - срещу течението. А къде е Украйна? - на 13 май, петък, в Екомузей с аквариум, Русе от 10:30 часа.

Младшите и старшите посланици на Европейския парламент в СУЕЕ „Свети Константин – Кирил Философ“ Ви поздравяват с днешния празник и изпращат своето послание за по-добро европейско бъдеще.


Участие на ученици от СУЕЕ в граждански диалог: "Дунав срещу течението"

На 13 май младшите посланици на ЕП от СУЕЕ се включиха граждански диалог, който се проведе в Екомузей Русе. Организатор на събитието e "Европа директно" в Русе и Сдружение "Европейски пространства 21", а специален гост бе Огнян Златев, ръководител на представителството на ЕК в Хърватска. Мотото на дискусията бе "Дунав срещу течението" с модератор Цвета Ненова.

Една от темите в дискусията бе хибридната война. Гледната точка на Европа представи Огнян Златев.

"Европейската комисия прави много неща и неслучайно въпросът ви е много актуален. И тези хибридни войни и тяхното значение започна да се усеща не само в Европа, а и в целия свят още преди години".

Случващото се сега в Украйна е още един повод да се замислим в качеството си на европейци дали сме успели за тези 72 години, откакто Робер Шуман полага основите на обединена Европа, да постигнем най-важното - мир на континента.