Галерия


Първата среща на младшите посланици на ЕС

Моника и Алекс от 11а клас с презентация ,,Да опознаем Европейския съюз"

Подредба на кът с материали , свързани с Европейския съюз във фоайетата на III и IV етаж в нашето училище.

18.02.2022

Антония от 9а клас посети 10 а клас в час на класа и разказа за Европейския съюз.

18.02.2022

На 18.02.2022г. Ивана от 10а клас представи пред класа си в час на клас на класа под формата на казус интересна информация.

Част от младшите посланици на Европейския съюз, играейки образователна игра под формата на Kahoot, свързана с обогатяване на знанията за ЕС.

Предедателят на Общинския съвет -

г-н Иво Пазарджиев

Разговор с кмета на Община Русе -

г-н Пенчо Милков


Среща на младшите и старшите посланици на СУЕЕ с представители от Бюрото на Европейския парламент в България


Табла с информация, свързана с Европейския съюз и нашите дейности.

Посещението на Младшите и Старите посланици на Европейския парламент в Районен съд Русе.

Ученическо самоуправление - 9 май 2022

Младшите посланици на ЕП от СУЕЕ се включиха в граждански диалог на тема: ''Дунав срещу течението,,.

Младшите посланици на ЕП от СУЕЕ взеха участие в Практически семинар „Срещи на идеи“ –

Дунавска дизайн лаборатория и трансгранична дискусия в Русе на тема „Новият европейски Баухаус: активно гражданско участие за по-зелени и устойчиви сектори“

Участие на младшите посланици на ЕП от СУЕЕ „Свети Константин – Кирил Философ“-Русе в уъркшоп за фалшивите новини - 28.11.2022г.